Oog voor architectuur van gebouwen

Bij de keuze van de installatieontwerpen wordt niet alleen gekeken naar een energetisch en technisch verantwoorde oplossing, maar is ook veel aandacht voor de inpassing en vormgeving.

Regenboogschool Noordwijkerhout